Kuulon heikkenemiselle on monia syitä: melu, ikääntyminen, erilaiset sairaudet jne. Erityisesti ikääntymisen aiheuttamaa kuulon heikkenemistä on vaikea itse havaita, koska se tapahtuu useimmiten vähitellen ja tiettyyn rajaan saakka siihen myös tottuu. Television äänenvoimakkuussäädön riittämättömyys tai läheisten ihmisten puheen muuttuminen epäselväksi ovat tyypillisiä esimerkkejä ikäkuulon aiheuttamista ongelmista.

Kuulokoje on yksilöllinen kuuloapuväline joka sovitetaan aina käyttäjän tarpeisiin soveltuvaksi. Kehittynyneen teknologian ja asiantuntevan ammattihenkilöstön apu helpottaa merkittävästi jokapäiväisessä elämässä toimimista.

Kuulokoje on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja se on mahdollista saada maksutta julkisen terveydenhuollon kautta. Kuulokojeita myönnetään tarveharkinnan mukaisesti Yliopistollisten sairaaloiden Kuulokeskusten ja Keskussairaaloiden kuuloasemien kautta.

Kuulokoje on mahdollista hankkia myös yksityisen terveydenhuollon kautta, jolloin kustannuksista vastaa asiakas itse. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme kuulontutkimusajan varaamiseksi. Normaalisti yksityisesti hankitun kuulokojeen toimitusaika on muutamia viikkoja riippuen valitusta kojemallista. Parhaassa tapauksessa voit saada kuulokojeen jopa samana päivänä kun kuulontutkimus suoritetaan.

Sopivan kuulokojeen valinnan lähtökohtana on aina kuulon mittaus eli audiogrammi. Audiogrammin tietojen perusteella voidaan valita kuhunkin kuulo-ongelmaan parhaiten soveltuva kojemalli. Käytännössä kuulokojeen hankinta etenee siis seuraavasti:

  1. Lähete kuulontutkimukseen omalta lääkäriltä (jos hankit kojeen omakustanteisesti lähetettä ei välttämättä tarvita)
  2. Kuulontutkimus (lähete korvalääkärille jos kuulontutkimuksessa havaitaan tarvetta lisätutkimukselle)
  3. Sopivan kojeen valinta kuuloasemalla tai kuuloalan erikoisliikkeessä
  4. Korvakappaleen valmistus korvantauskojetta varten / korvakäytäväkojeen valmistus
  5. Valmiin kuulokojeen sovitus asiakkaalle kuuloasemalla tai kuuloalan erikoisliikkeessä
  6. Jälkitarkastukset

Mikäli kuulontutkimuksessa havaitaan viitteitä jostakin korvan sairaudesta, ohjataan asiakas korvalääkärin vastaanotolle.