Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Laadittu 1.11.2013

1. Rekisterinpitäjä

FinFonic Oy
Klemetinkatu 21
65100 Vaasa
06-356 3300
info [at] finfonic.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Hiippala

3. Rekisterin nimi

FinFonic Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on FinFonic Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää FinFonic Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

FinFonic Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä FinFonic Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info [at] finfonic.fi tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  • tilausten huolitsijoiden seurantatiedot (esim. Postin seurantakoodi tms.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisestä sekä asiakassuhteen aikana tekemistä tilauksista tai muista ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta FinFonic Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopiolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovutetan sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää FinFonic Oy:n sisäisen verkon käyttöoikeuksia.

Ainoastaan määrätyillä FinFonic Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa FinFonic Oy:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.