Ehkäistäksemme COVID-19-tartuntojen leviämistä, pyydämme, että ainoastaan ne asiakkaat, joilla on aika varattuna, jäävät odottamaan myymäläämme.

Huoltoon saapuvat kuulokojeet jätetään asiakaspalveluumme ja noudetaan sovittuun aikaan myöhemmin. Vaihtoehtoisesti voimme ilmoittaa huollon valmistumisesta puhelimitse tai tekstiviestillä.

Uusi koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. THL:n tämänhetkisen ohjeistuksen mukaisesti huolellisella käsihygienialla ja lähikontaktien vähentämisellä omaa tartuntariskiään voi arkielämässä alentaa.

Ethän saavu vastaanotolle sairaana

Lievistä hengitystie infektio-oireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, siten hidastetaan epidemian leviämistä. Tehokkailla torjuntatoimilla ja jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista.

Seuraamme THL:n ohjeistusta ja teemme suositusten mukaisia toimenpiteitä suojellaksemme asiakkaitamme ja henkilökuntaamme.

Kiitos yhteistyöstä!

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle

Så att COVID-19-infektionen inte sprider, ber vi att bara kunderna som har bokad tid stannar i affären och väntar.

Hörapparaterna som behöver service lämnar ni till vår kundbetjäningsdisken och ni får hämta hörapparaten senare (diskutera vid disken när ni kan hämta hörapparaten/produkten från service). Annars kan vi meddela när hörapparaten/produkten är färdig från servicen via telefon eller textmeddelande.

Det nya coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Viruset överlever inte i luften. Det är möjligt att viruset även kan smitta via beröring.  Med THL:s nyliga instruktioner kan man minska risken att bli smittad genom att tvätta händerna ordenligt med tvål och ha bra handhygien. Det lönar sig i första hand att säkerställa en god handhygien. På detta sätt kan man minska risken att bli smittad i vardagliga liv.

 

Kom inte till mottagningen om ni är sjuka

De som har lindriga luftvägssymptomer, stanna hemma och undvik sociala kontakter. Att undvika sociala kontakter är viktigt också för friska människor, så minskar man att epidemin sprider sig. Med effektiva förebyggande handlingar och att man ser till att nya infektioner kommer inte upp, kan vi minska i synnerhet åldringarnas och de som har någon primärsjuksom att inte bli smittade.

Vi följer THL:s instruktioner och vi gör åtgärder enligt rekommendationerna för att skydda våra kunder och personal.

Tack för sammarbetet!

 

Källor:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle


 

4.5.2020: FinFonicin huoltopäivät jatkuvat Pietarsaaressa. Huoltopäivät edelleen väliaikaisesti peruttu Kristiinankaupungissa ja Närpiössä

Pietarsaaren huoltopäivämme jatkuvat ja tänä keväänä olemme paikalla 6.5. ja 20.5.

Kristiinankaupungin ja Närpiön huoltopäivämme ovat toistaiseksi peruttu COVID-19 –tilanteen vaatimien välttämättömien ja suositeltujen rajoitusten johdosta. Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme huoltopäivien jatkumisesta heti tilanteen niin salliessa.

Voitte lähettää kuulokojeenne tai apuvälineenne huoltoon toimipisteeseemme Vaasaan. Liittäkää mukaan yhteystietonne sekä vikaseloste.

Huoltojen toimitusosoite:

FinFonic Oy
Klemetinkatu 21
65100 Vaasa


4.5.2020: FinFonics servicedagar fortsätter i Jakobstad. Servicedagarna i Kristinestad och Närpes är tyvärr ännu annulerade.

Jakobstads servicedagar nu på våren är 6.5 och 20.5.

Servicedagarna i Kristinestad och Närpes är för tillfället avbokade på grund av nödvändiga begränsningar inför COVIC-19-läget. Vi följer situationen och meddelar genast om nya servicedagar och ändringar.

Ni kan skicka er hörapparat/hjälpmedel till Vasa på service. Bifoga med kontaktuppgifterna samt problemet ni har med hörapparaten/hjälpmedlet.

Skicka tilla adressen:

FinFonic Oy
Klemetsögatan 21
65100 Vasa