Ehkäistäksemme COVID-19-tartuntojen leviämistä, pyydämme, että ainoastaan ne asiakkaat, joilla on aika varattuna, jäävät odottamaan myymäläämme.

Huoltoon saapuvat kuulokojeet jätetään asiakaspalveluumme ja noudetaan sovittuun aikaan myöhemmin. Vaihtoehtoisesti voimme ilmoittaa huollon valmistumisesta puhelimitse tai tekstiviestillä.

Uusi koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. THL:n tämänhetkisen ohjeistuksen mukaisesti huolellisella käsihygienialla ja lähikontaktien vähentämisellä omaa tartuntariskiään voi arkielämässä alentaa.

Ethän saavu vastaanotolle sairaana

Lievistä hengitystie infektio-oireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, siten hidastetaan epidemian leviämistä. Tehokkailla torjuntatoimilla ja jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista.

Seuraamme THL:n ohjeistusta ja teemme suositusten mukaisia toimenpiteitä suojellaksemme asiakkaitamme ja henkilökuntaamme.

Kiitos yhteistyöstä!

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle

Så att COVID-19-infektionen inte sprider, ber vi att bara kunderna som har bokad tid stannar i affären och väntar.

Hörapparaterna som behöver service lämnar ni till vår kundbetjäningsdisken och ni får hämta hörapparaten senare (diskutera vid disken när ni kan hämta hörapparaten/produkten från service). Annars kan vi meddela när hörapparaten/produkten är färdig från servicen via telefon eller textmeddelande.

Det nya coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Viruset överlever inte i luften. Det är möjligt att viruset även kan smitta via beröring.  Med THL:s nyliga instruktioner kan man minska risken att bli smittad genom att tvätta händerna ordenligt med tvål och ha bra handhygien. Det lönar sig i första hand att säkerställa en god handhygien. På detta sätt kan man minska risken att bli smittad i vardagliga liv.

 

Kom inte till mottagningen om ni är sjuka

De som har lindriga luftvägssymptomer, stanna hemma och undvik sociala kontakter. Att undvika sociala kontakter är viktigt också för friska människor, så minskar man att epidemin sprider sig. Med effektiva förebyggande handlingar och att man ser till att nya infektioner kommer inte upp, kan vi minska i synnerhet åldringarnas och de som har någon primärsjuksom att inte bli smittade.

Vi följer THL:s instruktioner och vi gör åtgärder enligt rekommendationerna för att skydda våra kunder och personal.

Tack för sammarbetet!

 

Källor:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle